Werk in uitvoering

Home > Inwoners > Werk in uitvoering

Werk in uitvoering

Workum, wegafsluiting Pothúswyk, 24-02 2017

Op vrijdag 24 februari 2017 is de Pothúswyk te Workum afgesloten voor het verkeer. De genoemde wegafsluiting geldt niet voor hulpdiensten en voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de Pothúswyk worden bomen gekapt.

Zijn er verkeersmaatregelen?

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kan het doorgaande verkeer vanaf het Noard via het Dwarsnoard of de Balkfinne de Doltewal bereiken. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door gemeente Súdwest-Fryslân. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met dhr. Jelle Koornstra van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14  0515.

Workum, verkeershinder Dwarsnoard, 27-02 2017

Op maandag 27 februari 2017 is er sprake van verkeershinder voor het verkeer op het Dwarsnoard te Workum. Het Dwarsnoard is te allen tijde bereikbaar voor hulpdiensten en voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan het Dwarsnoard worden bomen gekapt.

Zijn er verkeersmaatregelen?

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is één rijhelft van het Dwarsnoard beschikbaar voor het verkeer. Wel kan het voorkomen dat de gehele rijbaan tijdelijk afgesloten moet worden. Er wordt dan zoveel mogelijk geprobeerd om het verkeer snel weer ruimte te geven. Verder zijn op locatie van de werkzaamheden verkeersregelaars aanwezig.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door gemeente Súdwest-Fryslân. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met dhr. Jelle Koornstra van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14  0515.

Workum, wegafsluiting Balkfinne, 23-02 2017

Op donderdag 23 februari 2017 is de Balkfinne te Workum afgesloten voor het verkeer. De genoemde wegafsluiting geldt niet voor hulpdiensten en voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de Balkfinne worden bomen gekapt.

Zijn er verkeersmaatregelen?

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kan het doorgaande verkeer vanaf het Noard via het Dwarsnoard of de Pothúswyk de Doltewal bereiken. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door gemeente Súdwest-Fryslân. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met dhr. Jelle Koornstra van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14  0515.

Kleine Gaastmeer, verkeershinder Kaepwei, 20-02 t/m 03-03 2017

Vanaf maandag 20 februari t/m vrijdag 03 maart 2017 is er sprake van verkeershinder op de Kaepwei bij Kleine Gaastmeer. De aan het werk grenzende woningen zijn tijdens de werkzaamheden bereikbaar.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de Kaepwei wordt in de bermen de fundering van de toekomstige bermverharding aangebracht.

Zijn er verkeersmaatregelen?

Op locatie van de werkzaamheden worden tijdelijke borden met de tekst “werk in uitvoering” geplaatst. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden staan er machines en vrachtwagens op de weg. Hou hier rekening mee.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Kooiker Infra bv te Staphorst. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Arjan de Witte van Kooiker Infra bv via het tel.nr. 06-21637931. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Sybe van der Meer of met dhr. Patrick van Wijngaarden van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Exmorra, verkeershinder verschillende locaties, 13-02 t/m 24-02 2017

Vanaf maandag 13 februari t/m vrijdag 24 februari 2017 kan er op verschillende locaties in Exmorra sprake zijn van verkeershinder voor al het verkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Op verschillende locaties in Exmorra wordt de riolering geïnspecteerd en gereinigd.

Zijn er verkeersmaatregelen?

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bestaat een kans dat het verkeer even moet wachten. Er wordt dan zoveel mogelijk geprobeerd om het verkeer snel weer ruimte te geven.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden wordt in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door firma VanderValk+De Groot B.V. te Poeldijk. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt terecht op de projectpagina http://swf.valkdegroot.nl/ van firma VanderValk+De Groot B.V. of contact opnemen met dhr. Henk Rozema van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14  0515.

Sneek, verkeersstremming Olde Ee, 16-01 t/m 30-06 2017

Vanaf maandag 16 januari t/m vrijdag 30 juni 2017 is de Olde Ee te Sneek afgesloten voor het doorgaande verkeer. De stremming geldt niet voor fietsers en voetgangers. 

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de Olde Ee vinden gefaseerd riolerings- en wegwerkzaamheden plaats.

De direct aanwonenden worden door middel van een brief van de aannemer per fase van uitvoering geïnformeerd over de geplande werkzaamheden.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Contact

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door aannemersbedrijf Cnossen Infra bv te Sneek. Voor de dagelijkse gang van zaken kunt u contact opnemen met de uitvoerder van het werk dhr. T. Bonnema van Cnossen Infra bv, tel.nr. 0515-430400.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Henk Rozema via het gemeenteloket 14 0515 van gemeente Súdwest-Fryslân. 

Witmarsum, verkeersstremming deel Molenweg, 16-01 t/m 31-03 2017

Vanaf maandag 16 januari t/m vrijdag 31 maart 2017 is een deel van de Molenweg, tussen de brug Kerkplein en Molenweg huisnummer 11, te Witmarsum afgesloten voor al het verkeer. De aan het werk grenzende woningen zijn per voet bereikbaar.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de Molenweg, tussen de brug Kerkplein en Molenweg huisnummer 11, wordt de kademuur vervangen. Verder wordt ook de bestaande bestrating vervangen voor tijdelijke bestrating.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst.

Contact

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Beens Groep B.V. te Genemuiden. Voor de dagelijkse gang van zaken kunt u contact opnemen met de uitvoerder van het werk dhr. D. Buijert van Beens Groep B.V., tel.nr. 06-51244694.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Narsing Lakhi via het gemeenteloket 14 0515 van gemeente Súdwest-Fryslân. 

Archief